Profil spoločnosti

Spoločnosť LASIFA International, s.r.o. vznikla v roku 2005 zapísaním do obchodného registra pod vložkou číslo 35646/B.
Zameriava sa na poskytovanie služieb v oblasti dočasného zamestnávania a sprostredkovania zamestnania za úhradu.
Spoločnosť je držiteľom licencie MPSVaR č AA/2006/7521/24774 zo dna 11.5.2006 ako agentúry dočasného zamestnávania
a licencie AA/2006/7246/24331 405/2006 zo dňa 10.5.2006 ako sprostredkovateľ zamestnania za úhradu.

Poslaním spoločnosti LASIFA International, s.r.o. je zabezpečiť kvalitných a stálych pracovníkov formou lízingu veľkým a stredne veľkým podnikom, poskytovať kvalifikované poradenstvo, sprostredkovanie personálu, outsourcing v oblasti riadenia ľudských zdrojov a tým šetriť investície svojich klientov. Služby poskytujeme pomocou vlastných pobočiek a kvalifikovaných zamestnancov.

Sme držiteľom certifikátu podľa normy STN EN ISO 9001:2008 v rozsahu týchto činností:

- Kontrola kvality a opravy v automobilovam priemysle
- Personálny leasing
- Residentská činnosť

PROFIL SPOLOČNOSTI PONUKY REGISTRÁCIA KONTAKTY NA STIAHNUTIE